Bếp Từ Đôi Kính K PRAMIE PRTH-2208

12.900.000 

– Kích thước mặt kính: 730x430mm

– Kích thước âm tủ: 708x398mm

– Tổng ng suất: 4,4kw

– ng suất bếp trái: 2,2kW

– ng suất bên phải: 2,2kW

– Tự động chia sẻ ng suất

– Booster lên đến 3000W

Bếp Từ Đôi Kính K PRAMIE PRTH-2208

12.900.000 

Liên hệ tư vấn