Bếp Từ 3 Vùng Nấu SERIE 8 BOSCH HMH.PID675DC1E

28.900.000 

– 3 vùng nấu cảm ứng từ

  • Vùng nấu bên trái: 1 x 210/ 260/ 320 mm, 2.2/ 2.6/ 3.3 KW (có thể tăng đến 4.4 KW)
  • Vùng nấu sau bên phải: 1 x 145 mm, 1.4 KW (có thể tăng đến 2.2 KW)
  • Vùng nấu trước bên phải: 1 x 10 mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.7 KW)
Bếp Từ 3 Vùng Nấu SERIE 8 BOSCH HMH.PID675DC1E

28.900.000 

Liên hệ tư vấn