Bếp Từ 3 Vùng Nấu Serie 4 BOSCH HMH.PID631BB1E

21.000.000 

– 3 vùng nấu cảm ứng từ

  • Vùng nấu bên trái: 1 x 320mm, 2.6 KW (có thể tăng đến 4.4 KW)
  • Vùng nấu sau bên phải: 1 x 145mm, 1.4 KW (có thể tăng đến 2.2 KW)
  • Vùng nấu trước bên phải: 1 x 210mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.7 KW)
Bếp Từ 3 Vùng Nấu Serie 4 BOSCH HMH.PID631BB1E

21.000.000 

Liên hệ tư vấn