Bếp Kết Hợp Hút HAFELE HC-IHH77D

59.990.000 

Mã sản phẩm: HC-IHH77D

Bếp từ kết hợp hút mùi 4 vùng nấu HC-IHH77D

  • 4 vùng nấu từ:
    – Vùng trước bên phải: 21,5cm x 19cm – 1,6/1,85 kW (gia nhiệt nhanh)
    – Vùng sau bên phải: 21,5 x 19cm – 2,1/ 3 kW (gia nhiệt nhanh)
    – Vùng trước bên trái: 21,5cm x 19cm – 1,6/1,85 kW (gia nhiệt nhanh)
    – Vùng sau bên trái: 21,5cm x 19cm – 2,1/3 kW (gia nhiệt nhanh)
Bếp Kết Hợp Hút HAFELE HC-IHH77D

59.990.000 

Liên hệ tư vấn